Tsubasa-chan, Kimi wa. Macchingu shita Onna wa Satsujinki